PROWEB ซอฟแวร์คุณภาพ เข้าระบบ ปรับแต่งเว็บไซต์ เข้าระบบ อีเมล์
Home
About us
Article News
Building Systems
Products
Webboard

ช่วยเพิ่มความสำเร็จกับบ้านของคุณ ด้วยโครงสร้างสำเร็จรูป "ระบบซีคอน"ช่วยทำให้งานก่อสร้างบ้าน และอาคาร มีคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน สร้างได้รวดเร็ว

หน้าแรก
มารู้จักเรา
ข่าวสารและบทความ
ระบบการก่อสร้าง
Products
เว็บบอร์ด
ติดต่อกลับ
ร่วมงานกับเรา
Gallery
 
 

  
ตำนานระบบโครงสร้างสำเร็จรูปซีคอน
 

จากประสบการณ์ในการก่อสร้างตลาดและตึกแถวครั้งแรกที่ตลาดมหานาค
ทำให้ คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล นำข้อบกพร่องต่างๆเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการก่อสร้างแบบธรรมดามาพัฒนาขึ้นใหม่โดยได้พยายาม ปรุงรูปแบบเป็นการผลิต
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาระบบก่อสร้างแบบธรรมดาให้เป็นแบบกึ่งสำเร็จรูปโดยได้ปรับส่วนประกอบที่โครงสร้างของอาคาร โรงงานและนำมาประกอบติดตั้ง ณ สถานที่ ก่อสร้างและด้วยวิธีการนี้เอง ทำให้สามารถสร้างอาคารที่แข็งแรงทนทาน ประหยัดค่าใช้จ่ายและ ระยะเวลาในการก่อสร้าง ทำให้เกิดระบบการก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน ระบบ การก่อสร้างดังกล่าวนี้ต่อมาได้รับการพัฒนา จนมีประสิทธิภาพสูงสุด และ รู้จักกันโดยทั่วไปว่า 
        “ระบบโครงสร้างสำเร็จรูปซีคอน”


 

     


ผลงานแรกที่ใช้การก่อสร้าง “ระบบโครงสร้างสำเร็วรูปซีคอน” นี้ ได้แก่ โครงการสร้างตึกแถวบริเวณถนนพระราม 4 และถนนบรรทัดทองของบริษัท วังใหม่จำกัดซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากผลงานดังกล่าว ปรากฏว่าบริษัทฯประสบความสำเร็จและสามารถพัฒนาการก่อสร้างด้วยระบบซีคอนตามความต้องการ


นอกจากเหนือจากนั้น บริษัทฯ ยังได้รับความไว้ วางใจให้เป็นผู้ดำเนินการ ก่อสร้างศูนย์การค้าสยามสแควร์ ซึ่งเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่แห่งแรก ของประเทศไทย ณ ขณะนั้นอันประกอบและตึกแถวประมาณ 550 คูหา

 

 บริษัทฯได้นำระบบโครงสร้างสำเร็จรูปไปใช้ในการก่อสร้างบ้านจัดสรรเริ่มที่โครงการหมู่บ้านมิตรภาพ ไทย-อเมริกา ในซอยอ่อนนุช 46  

 ต่อมาทางการเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ต้องการสร้างที่พักอาศัยแฟลตดินแดง จำนวน 800 หน่วยทางบริษัทฯจึงได้เข้าร่วมประมูลและได้ก่อสร้างโดยระบบ "โครงสร้างสำเร็จรูปซีคอน"

  
       

 

   
   

                  

 
   
 

 
 


 
 
 
 

 

 
   
 
 
 
 
     

Seacon construction system - โครงสร้างระบบซีคอนสำเร็จรูป

© http://www.seacon-prefab.com | Online 3 User | Hit : 2163320 | SOFTWARE PROWEBBIZ V.8 Unlimited